In de toekomst zal steeds meer waarde worden gehecht zal aan:

 Beleving, Authenticiteit, Kwaliteit, Maatwerk, Flexibiliteit, Relevantie, Toegankelijkheid, en Duurzaamheid.

Trends zijn:

 • Men krijgt in toenemende mate de beschikking over meerdere vormen van tijdsbesteding (o.a. gamen en internet gebruik). Hierdoor blijft er minder kwalitatieve vrije tijd over. Er ontstaat hierdoor een stijgende behoefte naar een bijzondere beleving (zowel in kwaliteit als in relevantie) die volledig voldoet aan de persoonlijke wensen (maatwerk).
 • Voorop staat dat de beleving in positieve zin moet afwijken van het ‘normale’ leven (zoals hoger comfort & luxe) en dat de beleving ‘echt & oprecht’ moet zijn (authentiek).
 • Indien aan deze eisen wordt voldaan is men bereid om hier meer geld voor uit te trekken.
 • Op het werk is men steeds flexibeler wat betreft tijd en ruimte vanwege onze kennis- en diensten samenleving. Het moment van vrijetijdsbesteding wordt hierdoor flexibeler ingezet. Vrijetijdsbesteding zal ook doordeweeks overdag gaan plaatsvinden.
 • In een almaar hectischer wordende samenleving groeit de behoeft om te vluchten richting de essenties van ons bestaan zoals; rust, eenvoud, gezonde voeding en intensiveren van sociale contacten (vertragen). Daarnaast heeft men ook de behoefte om toe te geven aan de door onze samenleving opgebouwde snelheidsverslaving. Men gaat op zoek naar ‘thrills’ (versnellen). De gewenste beleving zal afwisselend op de op dat moment aanwezige behoefte worden afgestemd (flexibiliteit).
 • Gezien de verdichting van grootstedelijke gebieden wordt een goede bereikbaarheid steeds belangrijker. Voorlopig zal het gebruik van de eigen auto de voorkeur behouden (flexibiliteit en toegankelijkheid).
 • De verkorting van de attentiespanne vraagt om makkelijk toegankelijke activiteiten die op elk moment kunnen worden gestart of onderbroken (zap-cultuur).
 • Duurzaamheid is een apart verhaal. Vandaag de dag zien mensen de mate van milieuschade alleen in relatie tot de activiteit die zij beoefenen. Zo ergert niemand zich aan het stroomverbruik van een kermis, maar is een plastic zak in de duinen uitermate storend. Duurzaamheid draagt alleen bij aan een positief gevoel bij de gast zolang hij hier maar niet extra voor hoeft te betalen en zolang het binnen zijn verwachtingspatroon in relatie tot de activiteit past. Echter; de bewustwording en het kennisniveau van onze gasten wordt steeds groter. In toenemende mate zal de gast het niet duurzaam omgaan met de omgeving in directe relatie brengen met zijn eigen gezondheid. Deze bewustwording is het grootst bij activiteiten die ‘vertragen’. Het lijkt raadzaam om als initiatiefnemer alleen bij deze activiteiten duurzaamheid serieus te nemen. Dit staat echter lijnrecht tegenover termen als ‘ondernemersverantwoordelijkheid’, ‘authenticiteit’ en ‘relevantie’. Mijn advies zou zijn; zet nu alvast alle beschikbare middelen in die de duurzaamheid van de onderneming versterken tenzij de extra investering een gezonde exploitatie in de weg staat.

Demografisch gezien zijn er ook ontwikkelingen:

 • Ouderen blijven vitaler waardoor de gemiddelde leeftijd van recreanten zal toenemen. Het aantal ouderen zal verder toenemen (vergrijzing).
 • Een sterke groei van de bevolking zal vooral in de Randstad plaatsvinden (500.000 t/m 2013).
 • Het aantal allochtonen zal toenemen (6% t/m 2030). Allochtonen legden tot nu toe de nadruk op ‘familiaire activiteiten’. Of dit in de toekomst ook zo blijft is moeilijk in te schatten.
 • Een toename van alleenstaanden wordt verwacht. Hierdoor zal er een stijgende behoefte zijn aan individuele activiteiten.

 

Innoverende producten & Opvallende initiatieven

DWL BB 1

BadBuiten Amsterdam. Het eerste en tot nu toe enige drijvende zwembad van Nederland. Gebouwd door Dutch Water Lounge waar Kolibri partner van is.

Eye_eenjarig_1

Eye Film-museum Amsterdam. Een combinatie van (film)museum, bioscoop, congreszalen, restaurant en lounge bar. Op een waanzinnige locatie en een gedurfde architectuur.

RK19

De Rollende Keukens Amsterdam. Een culinair evenement met een festival sfeer. Tientallen creatieve private en commerciële initiatieven. Alles mag zolang de keuken maar kan rollen. Een schoolvoorbeeld dat succes niet veel geld hoeft te kosten.